realizacje

Drewniany kościół p.w. Św. Mikołaja w Wilczej

Zama­wia­jący: Śląski Woje­wódzki Kon­ser­wa­tor Zabyt­ków w Kato­wi­cach. 40–015 Kato­wice, ul. Fran­cu­ska 12

Zakres prac:

  • konserwacja ołtarza głównego p.w. św. Mikołaja wraz z obrazem (2009),
  • konserwacja ołtarza bocznego MB Różańcowej wraz z obrazem (2009),
  • konserwacja drugiego ołtarza bocznego Świętej Rodziny wraz z obrazem (2009),
  • prace konserwatorskie obrazu „Matka boska Frydecka” (2009);
  • konserwacja prospektu organowego oraz zabytkowych organów z kościoła parafialnego (2016)

Inne: Obiekt wpi­sany do reje­stru zabyt­ków A/564/66

Zobacz podobne realizacje