aktualności

Trwają prace konserwatorskie Kościoła Mariackiego w Katowicach 21/09/2007

Datowany na II połowę XIX w. Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny projektu Alexisa Langera jest najstarszym zachowanym parafialnym kościołem katolickim Katowic.

Wysoka na 71m. oktagonalna wieża jak i cała budowla została obłożona okładziną kamienną z (dolomit śląski). Zainstalowany wokół wieży system rusztowań już od ponad dwóch miesięcy przykuwa uwagę mieszkańców Śląska.

Zakres prac realizowanych przez RECO Konserwacja Zabytków sp. z o.o. obejmuje m.in. konserwacje okładziny kamiennej wieży Kościoła wraz z sklejeniem spękań murów będących następstwem szkód górniczych, oczyszczenie lica elewacji z zabrudzeń chemicznych wraz z likwidacją mchów i porostów występujących na zawilgoconych powierzchniach.

Zdaniem konserwatora dzieł sztuki Adriana Poloczka, vice prezesa RECO rozpoczęte w czerwcu prace konserwatorskie potrwają do końca bieżącego roku.
– Mimo że ostatnie prace konserwacyjne miały miejsce w połowie lat ’70 ubiegłego wieku podczas rozpoznania stanu obiektu napotkaliśmy wiele łat cementowych, śladów nieudolnych napraw czy wręcz uszkodzeń powstałych na skutek ostrzału artyleryjskiego.

Największą trudność podczas prac na tak dużej wysokości sprawiają warunki atmosferyczne.
– Różnice temperatur sięgają od kilku do kilkunastu stopni, prace wymagające skupienia i wysokiej precyzji utrudnia porywisty wiatr i niemożność zastosowania siatek zabezpieczających.

Nie bez znacznie pozostaje również specyficzne usytuowanie obiektu na placu ks. Emila Szramka oraz wysokość konserwowanej wieży.

– Ze względu na silne podmuchy wiatru nie możemy osłaniać wieży plandekami czy siatkami zabezpieczającymi. Przy częstych burzach i okresach porywistych wiatrów nieszczęśliwe skutki zachowania tak skonstruowanego „żagla” łatwo przewidzieć.

Duże wyzwanie stanowi również transport materiałów konserwatorskich oraz sprzętu.
– Korzystamy ze specjalnej windy transportującej ładunek na wysokość 40 m., powyżej tego poziomu zmuszeni jesteśmy do korzystania z ręcznych wciągarek – dodaje Adrian Poloczek.

Obecnie RECO Konserwacja Zabytków realizuje prace konserwatorskie m.in. Kościoła p.w. Św. Szczepana i Klasztoru Sióstr Św. Jadwigi w Katowicach- Bogucicach, Bazyliki Imienia N.M.P. i Św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich oraz Kościoła p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.