O firmie

Firma RECO Konserwacja Zabytków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona w styczniu 2007 roku. Jej głównym przedmiotem działalności jest ochrona zabytków poprzez przeprowadzanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych na obiektach zabytkowych. Dodatkowo firma prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych oraz prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych.

RECO Konserwacja Zabytków to firma zajmująca się kompleksową renowacją obiektów zabytkowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich i remontowo-budowlanych, wyspecjalizowaną kadrę pracowników oraz sprzęt i środki odpowiednie do wykonywanych prac. Jest to gwarancją terminowego wywiązywania się z powierzonych nam zadań, na najwyższym poziomie.

Zakres działalności

Zakres naszej działalności obejmuje konserwację zabytków architektury, w tym budownictwa drewnianego. Wykonujemy konserwację malarstwa ściennego, sztalugowego, rzeźb kamiennych i drewnianych, sztukaterii, ceramiki, metalu, witraży, wystrojów wnętrz. Specjalizujemy się również w pracach pozłotniczych.

Firma przedstawia swoją działalność biorąc udział w targach konserwacji zabytków. W 2017 otrzymała wyróżnienie na targach SacroExpo w Kielcach „za usługi konserwatorskie potwierdzone dokumentacją fotograficzną i folderem wraz z przykładem realizacji malarskiej w formie obrazu na sztucznej ścianie”zobacz dyplom.

Doświadczenie

Właściciele Firmy posiadają długoletnią praktykę zawodową. Adrian Poloczek, dyplomowany konserwator dzieł sztuki – dyplom ASP w Krakowie, Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki (1980 r.), pracujący bezpośrednio na obiektach oraz Marian Jaksik, inżynier budownictwa – dyplom Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Budownictwa (1982 r.), zajmujący się zakresem budowlanym w remontowanych obiektach zabytkowych. Właściciele posiadają wymagane prawem uprawnienia do kierowania i nadzorowania prac budowlanych i konserwatorskich.

Piszą także artykuły do prasy branżowej.

Współpracownicy

Współpracujemy z naukowcami z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Umożliwia nam to wykonywanie badań laboratoryjnych oraz opracowań technicznych i technologicznych, w przypadku wystąpienia problemów w trakcie wykonywania prac.