aktualności

Zakończono I etap prac konserwatorskich w kościele Mariackim w Katowicach 23/11/2007

Prace konserwatorskie dla okładziny kamiennej kościoła p.w. NMP w Katowicach zostały zakończone. W trakcie prac zamocowano obluzowane fragmenty gzymsów, czołganek, kwiatonów i ciosów piaskowca na zaprawie trasowej. Sklejono spękania murów będące następstwem szkód górniczych. Następnie usunięto wszelkie wtórne naprawy, łaty cementowe oraz nieudolne rekonstrukcje, które wykonywano na przestrzeni minionych lat. Dodatkowo zostały usunięte osypujące się wtórne cementowe fugi. Zlikwidowane równieź zostały mchy i porosty występujące na zawilgoconych powierzchniach. W kolejnych etapach prac przeprowadzono konsolidację kamienia oraz oczyszczono lico elewacji z zabrudzeń chemicznych. Wszelkie ubytki kamienia zostały uzupełnione kamieniem naturalnym bądź też specjalnie wybarwionym kitem imitującym kamień. W końcowym etapie prac wykonano spoinowanie i scalenie kolorystyczne przebarwień kamienia i kitów. Mury zostały zaimpregnowane.