realizacje

Kościół drewniany pw. św. Wawrzyńca w Bobrownikach Będzińskich

Zama­wia­jący: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Katowice, ul. Francuska 12

Zakres prac:

  • wykonanie prac odkrywkowych (2021);
  • wykonanie prac konserwatorskich polegających na: odsłonięciu polichromii na ścianach nawy kościoła, etap II (2021);
  • wykonanie prac konserwatorskich polegających na: odsłonięciu polichromii na ścianach nawy kościoła, etap II (2018);
  • wykonanie prac konserwatorskich polegających na: odsłonięciu polichromii na stropie i ścianach kościoła, etap I – nawa główna (2017);
  • wykonanie badań konserwatorskich odkrywkowych polichromii wraz ze stratygrafią i badaniami laboratoryjnymi w nawie i prezbiterium (ścian i stropu) kościoła (2015)

Zobacz podobne realizacje