realizacje

Kościół drewniany w Zacharzowicach

Zama­wia­jący: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych, ul. Kościelna 19, Sieroty, 44-187 Wielowieś

Zakres prac: Prace konserwatorskie zabezpieczające wieżę kościelną w XVII w. kościele drewnianym p.w. św. Wawrzyńca w Zacharzowicach; zobacz protokół odbioru.

Inne: Obiekt wpi­sany do reje­stru zabyt­ków A/281/60

 

Zobacz podobne realizacje