realizacje

Bazylika p.w. św. MB Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

Zamawiający: Parafia p.w. Matki Boskiej Anielskiej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 17

Inne: Obiekt wpisany do rejestru zabytków B/35/02.

Zakres prac: Prace konserwatorskie polichromii ścian i sklepień, oraz ołtarzy prowadzono etapami od stycznia 2007 roku.

 • konserwacja polichromii ścian i sklepień Kaplicy MB Częstochowskiej (dawnej Kaplicy Aleksandra) w bazylice – etap III;
 • Stabilizacja konstrukcyjna warstwy licowej, nośnej z odtworzeniem wystroju elewacji wejściowej transeptu od strony południowej bazyliki (2021);
 • stabilizacja konstrukcyjna warstwy licowej, nośnej wraz z odtworzeniem wystroju elewacji północnej i zachodniej kaplicy Św. Aleksandra – etap IV (2020);
 • konserwacja polichromii ściennej oraz remont okien w Kaplicy MB Częstochowskiej w bazylice – Etap I (2018);
 • stabilizacja konstrukcyjna warstwy licowej nośnej wraz z odtworzeniem uszkodzonego wystroju wieży głównej bazyliki – Etap II (2018);
 • remont elewacji wieży głównej – Etap I (2017);
 • konserwacja elewacji ceglanej i kamiennego detalu architektonicznego wieży bocznej, południowej bez ściany łączącej z wieżą główną bazyliki – Etap I (2015), Etap II (2016);
 • remont wejścia (2014);
 • konserwacja polichromii ścian i sklepień transeptu zachodniego – strona przy wejściu głównym – środek i pomieszczenie organów (10/2011)
 • konserwacja polichromii ścian i sklepień transeptu zachodniego – strona od wejścia bocznego, nisza boczna i pomieszczenia chóru (11/2009); zobacz protokół odbioru
 • konserwacja polichromii ścian i sklepień transeptu zachodniego przy wejściu głównym wraz z konserwacją kamiennego detalu architektonicznego (11/2008); zobacz protokół odbioru
 • konserwacja ołtarza św. Barbary (11/2008); zobacz protokół odbioru
 • konserwacja techniczno-estetyczna polichromii lewej strony transeptu oraz ołtarzy NSPJ i św. Józefa (10/2007); zobacz protokół odbioru
 • konserwacja elewacji ceglanej i kamiennego detalu architektonicznego wieży bocznej północnej wraz ze ścianą łączącą z wieżą główną kościoła (04/2007); zobacz protokół odbioru
 • prace konserwatorskie polichromii – prawa część transeptu wraz z konserwacją techniczną ścian i stropu (01/2007); zobacz protokół odbioru

Zobacz podobne realizacje