realizacje

Kaplica chrztów kościoła ewangelicko-augsburgskiego p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach

Zama­wia­jący: Para­fia Ewangelicko-Augsburska p.w. Zmar­twych­wsta­nia Pań­skiego, ul. War­szaw­ska 18, Katowice

Zakres prac: prace kon­ser­wa­tor­skie i rekonstrukcja kaplicy chrztu kościoła

Inne: Obiekt wpi­sany do reje­stru zabyt­ków A/1285/02

Foto­gra­fie zostaną wkrótce zamieszczone.

Zobacz podobne realizacje