realizacje

Spe­cjalny Ośro­dek Wycho­waw­czy Zgro­ma­dze­nia SS. św. Jadwigi w Kato­wi­cach – Bogu­ci­cach

Zama­wia­jący: Spe­cjalny Ośro­dek Wycho­waw­czy im. Ks. L. Mar­kiefki Zgro­ma­dze­nia SS. św. Jadwigi w Kato­wi­cach – Bogu­ci­cach, Kato­wice Bogu­cice, ul. Leopolda 1–3
Inne: Obiekt wpi­sany do reje­stru zabyt­ków A/1368/88.

Zakres prac: prace prowadzono etapami od 2007 roku:

 • konserwacja polichromii w kaplicy (2017);
 • wykonanie izolacji poziomej ścian piwnic w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Katowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1 (2016);
 • wykonanie hydroizolacji w pomieszczeniach magazynowych przedszkola (2016);
 • hydroizolacja fundamentów (2014);
 • hydroizolacja fundamentów w cz. szczytowej budynku zajmowanego przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Katowicach (2012);
 • wykonanie hydroizolacji fundamentów w części szczytowej budynku (2011);
 • prace konserwatorskie elewacji północnej z cegły i kamiennego cokołu (2011);
 • prze­bu­dowa wejść do budynku (2009, 2010);
 • prace konserwatorskie ceglanych elewacji od strony wschodniej i części elewacji północnej do I odcinka cokołu kamiennego budynku (2009);
 • prace konserwatorskie elewacji północnej z cegły i kamiennego cokołu budynku (2008); zobacz protokół odbioru
 • prace kon­ser­wa­tor­skie ele­wa­cji 3 budynków klasz­tor­nych, rekonstrukcja krat, prace remon­towe (2007); zobacz protokół odbioru.

Zobacz podobne realizacje