realizacje

Budynek biurowy (dawny budynek dyrekcji) Zespołu Szpitalnego w Chorzowie

Inwestor: ADO-MED Spółka Jawna A.H.J. Kurczyk, Świętochłowice, ul. Brzozowa 2

Zakres prac: Prace konserwatorskie elewacji budynku dawnej dyrekcji Zespołu Szpitalnego (zobacz protokół odbioru):

  • oczyszczenie lica ceglanego elewacji,
  • wymiana fug,
  • uzupełnienie ubytków,
  • scalenie kolorystyczne,
  • hydrofobizacja

Inne: Obiekt wpi­sany do reje­stru zabyt­ków A/1357/85

Zobacz podobne realizacje