realizacje

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Częstochowskiej w Poniszowicach

Zakres prac: Wyko­na­nie badań odkryw­ko­wych na obec­ność poli­chro­mii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Częstochowskiej w Poniszowicach. 20mb odkrywki pasmowej i 6 odkrywek schodkowych

Inne: Obiekt wpi­sany do reje­stru zabyt­ków

Zobacz podobne realizacje